Selle nädala teema on folksonoomia, mis põhimõtteliselt tähendab kasutajatepoolset info klassifitseerimist siltide vms abil. Veebist paluti otsida kaks näidet, millest ühe puhul selline lähenemine töötab ja teise puhul mitte eriti.

Parim näide, kus sildistamine annab häid tulemusi, on minu arust Twitter, mille puhul kasutajate lisatud sildid võimaldavad jälgida trende ja populaarsemaid teemasid. Ühtlasi on Twitter üks väheseid kohti, mille puhul olen sildistamise võimalust isegi kasutanud.

Teine näide, mida võib vaadelda nii- ja naapidi, on fotode sildistamine, nt tuttavate äramärkimine Facebookis jt suhtlussaitidel. Mulle tundub, et üldjoontes on tegemist positiivse lisavõimalusega, ehkki paljud näevad siin ohtu oma privaatsusele, mistõttu peaks igaühel säilima võimalus lubada või keelata enda kohta käiva info avalikustamist.

Näide, mille puhul praktiline kasu on sageli enam kui küsitav, on minu arvates sildipilv. Ehkki väga suurte infomahtude korral annab see tõepoolest trendidest teatava ettekujutuse, leiab see peamiselt rakendust blogides või kaheldava väärtusega saitidel. Mind näiteks ei huvita, mida tarka Olivia Munn taas öelnud on, kuid tema kohta käivad uudised on näiteks elu24.ee lehel ütlemata populaarsed. Tõsi, viimased kuu aega on sellel rindel olnud suhteline vaikus.

Et teema lühidalt kokku võtta: selleks, et folksonoomiast kasu oleks, tuleb märgistada õigeid (olulisi) asju, jättes ebaolulise tähelepanuta.