Angeli teise hooaja 3. osas näeb Cordelia Gunni surmale viitavat nägemust. Kuna Angel ja Wesley on teadmata kadunud, langetab Cordelia ainuisikuliselt otsuse Gunn iga hinna eest päästa, kaalumata, kas ta soovibki päästmist.

Tänaseks kirjutiseks eeltööd tehes sain teada, et Esmamuljed on muuhulgas Jane Austeni klassikalise teose Uhkus ja eelarvamus (Pride And Prejudice) esialgne pealkiri. Kuna see on Angeli lühikese ajaloo jooksul juba teine otsene viide Austenile osa pealkirjas, siis jääb vägisi mulje, et keegi sarja autoritest on salajane Austeni austaja. Noh, umbes niimoodi, nagu nimitegelane on Barry Manilow’ austaja. See selleks, nii palju või vähe, kui mina Austeni teostest tean, võib nende süžee lühidalt kokku võtta sellega, et kaks inimest, kes esialgu üksteist silmaotsastki ei salli, lõpuks armuvad, ja kui nad ära pole surnud, elavad nad õnnelikult veel praegugi. Viitaks justkui sellele, et esmamulje võib petlik olla. Ehkki tegelikus elus selgub enamasti, et esmamulje oli täiesti õige, jääb raamatutest ja filmidest sageli tõepoolest teine pilt.

Täpselt nii läheb ka Esmamuljetes. Seda, et Gunnil jäi Angelist esmapilgul pisut vale mulje, teame juba eelmisest hooajast. Nüüd kordab ta oma viga Cordelia ja Wesley (eelkõige Cordelia) peal. Cordelia ise on esimese hooaja algusega võrreldes muidugi oluliselt muutunud, vaevalt ta aasta tagasi otsustanuks ihuüksi Gunni päästma tormata. Nii hakkabki Gunni suhtumine Angeli kaastöötajatesse vaikselt muutuma. Lisaks hindas Gunn valesti ka informaatorit, kes osutus lõpuks hoopis ise deemoniks. Tekib küsimus, kuidas nii halb inimestetundja Angeli alternatiivses Los Angeleses senini on ellu suutnud jääda. Aga ega Gunn pole ainus: Cordelia hindab Gunni täpselt samamoodi valesti, jõudes alles osa lõpuks järeldusele, et suurim oht Gunnile on Gunn ise.

Angel samas alustab oma unenägudes öiseid kohtumisi Darlaga, mis jätavad talle esmapilgul samuti väga positiivse mulje, kuid kuna Angel veedab seetõttu aina enam aega voodis, tuleb välja, et Wolfram & Hartil on õnnestunud ta suhteliselt edukalt neutraliseerida.

Mark oli Esmamuljetest mitmel põhjusel mõistagi väga vaimustunud, mina olen mitmel põhjusel jällegi tunduvalt vähem vaimustunud. Esiteks keskendub käesolev osa taas Gunnile, kes on tegijate püüdlustest hoolimata üsna üheplaaniline karakter. Gunni mustvalge maailmavaade muudab ta veelgi igavamaks ja isegi õe surm ei suuda tema tegelaskuju intrigeerivamaks muuta, ehkki Alonna nime mainimine osa korraks siiski elavdab. Teiseks võtavad Angeli ja Darla stseenid oma igavusega hoo täiesti maha, mistõttu oluline paljastus osa lõpus mõjub palju vähem efektselt, kui võiks. Kolmandaks näeme selles osas taas David Nabbitit, aga õnneks viimast korda. David Hermani arvutinohik on küll hästi mängitud, aga Angeli vaates lihtsalt ei tööta, nii et Hermani ajanappus, mis tema edasise osalemise välistas, tuli sarjale ainult kasuks. Vaatamist need puudujäägid samas otseselt ei häiri, mis seletab loetu põhjal ehk üsna üllatavat lõpphinnet.

Selle osa stsenarist on Shawn Ryan, kelle kaastöö Angelile piirdus teise hooajaga. Esmamuljed on esimene tema kirjutatud osa. Hiljem sai ta tuntuks kõrgelt koteeritud sarja Räpane Mackey (The Shield) idee autorina. 8/10

Angeli probleemid kiivriga